Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người nổi tiếng: Angela Merkel sẽ là nhà lãnh đạo lâu năm nhất tại Châu Âu?