Ngẫu hứng Thanh Quan, bàn về "ngày sinh" của Đà Lạt

Đà Lạt (nguồn: gtour.com.vn).
Đà Lạt (nguồn: gtour.com.vn).
Đà Lạt (nguồn: gtour.com.vn).