Kế hoạch hủy diệt nước Mỹ của Hitler đã thay đổi chiến tranh hiện đại

Người Mỹ bắn thử bom bay V-1 từ tàu chiến. Ảnh tư liệu, nguồn: Wikipedia
Người Mỹ bắn thử bom bay V-1 từ tàu chiến. Ảnh tư liệu, nguồn: Wikipedia
Người Mỹ bắn thử bom bay V-1 từ tàu chiến. Ảnh tư liệu, nguồn: Wikipedia
Lên top