Phát hiện sửng sốt xác tàu ngầm Mỹ mất tích từ Thế chiến 2 ở Đông Nam Á?

Thợ lặn tin rằng đã phát hiện xác tàu ngầm Mỹ từ Thế chiến 2 ở eo biển Malacca. Ảnh: Twitter
Thợ lặn tin rằng đã phát hiện xác tàu ngầm Mỹ từ Thế chiến 2 ở eo biển Malacca. Ảnh: Twitter
Thợ lặn tin rằng đã phát hiện xác tàu ngầm Mỹ từ Thế chiến 2 ở eo biển Malacca. Ảnh: Twitter
Lên top