Tìm thấy tàu ngầm Mỹ mất tích cùng 80 thuỷ thủ sau 75 năm

Lên top