Họa sĩ biên soạn... từ điển

Họa sĩ Thúy Hương tên thật là Nguyễn Phạm Thúy Hương, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Chị có nhiều triển lãm cá nhân ở Việt Nam và ở Tây Ban Nha với nhiều chất liệu: Sơn dầu, màu nước trên giấy, màu nước trên lụa, bột màu và phấn màu.
Họa sĩ Thúy Hương tên thật là Nguyễn Phạm Thúy Hương, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Chị có nhiều triển lãm cá nhân ở Việt Nam và ở Tây Ban Nha với nhiều chất liệu: Sơn dầu, màu nước trên giấy, màu nước trên lụa, bột màu và phấn màu.
Họa sĩ Thúy Hương tên thật là Nguyễn Phạm Thúy Hương, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Chị có nhiều triển lãm cá nhân ở Việt Nam và ở Tây Ban Nha với nhiều chất liệu: Sơn dầu, màu nước trên giấy, màu nước trên lụa, bột màu và phấn màu.