Việt Nam có thêm thời gian kiểm tra khắc phục “thẻ vàng” thủy sản

Bộ NNPTNT quyết tâm xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT quyết tâm xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT quyết tâm xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top