Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Ảnh hưởng bởi bão Florence, USD giảm nhiệt

Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Ảnh hưởng bởi bão Florence, USD giảm nhiệt. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Ảnh hưởng bởi bão Florence, USD giảm nhiệt. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Ảnh hưởng bởi bão Florence, USD giảm nhiệt. Ảnh minh hoạ.
Lên top