Giá vàng hôm nay 4.10: Lo ngại kế hoạch ngân sách của Ý, vàng được hỗ trợ

Giá vàng hôm nay 4.10: Lo ngại kế hoạch ngân sách của Ý, vàng được hỗ trợ
Giá vàng hôm nay 4.10: Lo ngại kế hoạch ngân sách của Ý, vàng được hỗ trợ