Tỷ giá ngoại tệ 5.10: Nhà đầu tư bán phá giá, USD tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ 5.10: Nhà đầu tư bán phá giá, USD tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 5.10: Nhà đầu tư bán phá giá, USD tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 5.10: Nhà đầu tư bán phá giá, USD tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ.
Lên top