Tỷ giá ngoại tệ 19.7: Tín hiệu bất ngờ từ Fed, USD rơi chạm 2 tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19.7: Giá USD giảm mạnh. Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19.7: Giá USD giảm mạnh. Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19.7: Giá USD giảm mạnh. Ảnh Internet
Lên top