Tỷ giá ngoại tệ 21.6: Tỷ giá trung tâm giảm, USD tự do rơi mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 21.6: Giá USD tiếp tục suy yếu.
Tỷ giá ngoại tệ 21.6: Giá USD tiếp tục suy yếu.
Tỷ giá ngoại tệ 21.6: Giá USD tiếp tục suy yếu.
Lên top