Tỷ giá ngoại tệ 18.7: Bất ngờ đảo chiều, USD tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.7: Giá USD tăng 25 đồng ở cả hai chiều tại các ngân hàng thương mại  Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.7: Giá USD tăng 25 đồng ở cả hai chiều tại các ngân hàng thương mại Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.7: Giá USD tăng 25 đồng ở cả hai chiều tại các ngân hàng thương mại Ảnh Internet
Lên top