Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vẫn ở lại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Công nhân duy tu đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân duy tu đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân duy tu đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top