Tổng Công ty đường sắt Việt Nam có thể quay trở lại Bộ Giao thông

Ga Hà Nội một đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh ĐT
Ga Hà Nội một đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh ĐT
Ga Hà Nội một đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh ĐT
Lên top