Thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng: Ai làm lộ?

Thông tin cá nhân được rao cho tặng, mua bán tràn lan trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Thông tin cá nhân được rao cho tặng, mua bán tràn lan trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Thông tin cá nhân được rao cho tặng, mua bán tràn lan trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top