Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Các trang Facebook cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin cá nhân của người khác (ảnh:Thế Lâm).
Các trang Facebook cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin cá nhân của người khác (ảnh:Thế Lâm).
Các trang Facebook cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin cá nhân của người khác (ảnh:Thế Lâm).
Lên top