Thị trường sắp xuất hiện thêm sản phẩm view hồ, đầy đủ tiện ích