Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sốc vì mua kiềng vàng 7 chỉ của Bảo Tín Minh Châu lúc bán còn 6 chỉ