Sau Sơn La, tiếp tục đóng bớt 1 cửa xả lũ hồ Hòa Bình

Lên top