Chiều 2.10, Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa đáy xả lũ

Lên top