Các hồ Sơn La, Thác Bà đồng loạt xả lũ, hồ Hòa Bình có thể mở cửa xả 2

4 giờ chiều 1.10, Thủy điện Lai Châu và Thủy điện Thác Bà đồng loạt mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
4 giờ chiều 1.10, Thủy điện Lai Châu và Thủy điện Thác Bà đồng loạt mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
4 giờ chiều 1.10, Thủy điện Lai Châu và Thủy điện Thác Bà đồng loạt mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
Lên top