Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ thứ 2: 14 tỉnh sẵn sàng ứng phó

Lên top