Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

Số hàng lậu vận chuyển trái phép. Ảnh: Lê Phi Long
Số hàng lậu vận chuyển trái phép. Ảnh: Lê Phi Long
Số hàng lậu vận chuyển trái phép. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top