Quảng Ninh:

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

Số lượng cả tấn bánh kẹo, thực phẩm có nhãn máng Trung Quốc bị phát hiện tại 2 kho hàng ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Số lượng cả tấn bánh kẹo, thực phẩm có nhãn máng Trung Quốc bị phát hiện tại 2 kho hàng ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Số lượng cả tấn bánh kẹo, thực phẩm có nhãn máng Trung Quốc bị phát hiện tại 2 kho hàng ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Lên top