Hải quan Hà Nội nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội thông tin tại hội nghị.
Ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội thông tin tại hội nghị.
Ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội thông tin tại hội nghị.
Lên top