Những tiện ích chuyển đổi số giúp ích bạn một cách không ngờ

Từ ngày 1.6, người dân có thể sử dụng hình ảnh trong ứng dụng chuyển đổi số VssID để khám chữa bệnh BHYT thay cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Ảnh: Thế Lâm.
Từ ngày 1.6, người dân có thể sử dụng hình ảnh trong ứng dụng chuyển đổi số VssID để khám chữa bệnh BHYT thay cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Ảnh: Thế Lâm.
Từ ngày 1.6, người dân có thể sử dụng hình ảnh trong ứng dụng chuyển đổi số VssID để khám chữa bệnh BHYT thay cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top