Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

Người dân mua bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức).  Ảnh: Minh Quân
Người dân mua bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Người dân mua bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Lên top