Việt Nam - điểm sáng dùng smartphone, cơ hội chuyển đổi số đến người dân

Người dùng smartphone mọi lúc mọi nơi để chụp ảnh, quay video, nhắn tin, chat, thoại, thanh toán với QR Code... Ảnh: Thế Lâm
Người dùng smartphone mọi lúc mọi nơi để chụp ảnh, quay video, nhắn tin, chat, thoại, thanh toán với QR Code... Ảnh: Thế Lâm
Người dùng smartphone mọi lúc mọi nơi để chụp ảnh, quay video, nhắn tin, chat, thoại, thanh toán với QR Code... Ảnh: Thế Lâm
Lên top