Từ 1.6, dùng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh

Người tham gia BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: BHXH
Người tham gia BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: BHXH
Người tham gia BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: BHXH
Lên top