Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Tín dụng đen trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Ảnh: TL
Tín dụng đen trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Ảnh: TL
Tín dụng đen trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Ảnh: TL
Lên top