Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

Đối tượng Lan (ngoài cùng bên trái) cho vay với lãi suất 180% và các “đàn em” tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Lan (ngoài cùng bên trái) cho vay với lãi suất 180% và các “đàn em” tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Lan (ngoài cùng bên trái) cho vay với lãi suất 180% và các “đàn em” tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top