Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu

Tín dụng đen đang hoành hành, đe dọa sự an toàn của công nhân lao động

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Lên top