Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua USD lần thứ 3 kể từ đầu 2017

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước quyết định nâng giá mua vào USD. Ảnh PV
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước quyết định nâng giá mua vào USD. Ảnh PV