Ngăn chặn quảng cáo độc hại trên Google, Facebook

Không chỉ màn hình tìm kiếm của Google, khi truy cập vào trang YouTube và Facebook đều có quảng cáo phản cảm.  Ảnh: Chụp màn hình
Không chỉ màn hình tìm kiếm của Google, khi truy cập vào trang YouTube và Facebook đều có quảng cáo phản cảm. Ảnh: Chụp màn hình
Không chỉ màn hình tìm kiếm của Google, khi truy cập vào trang YouTube và Facebook đều có quảng cáo phản cảm. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top