Doanh thu ở Việt Nam vài ngàn tỉ, Facebook, Google vẫn không đóng thuế

(ảnh: Internet).
(ảnh: Internet).
(ảnh: Internet).
Lên top