MTU và DP Consulting kỷ niệm 15 năm hợp tác tại Việt Nam