Miễn, giảm phí cho chủ phương tiện cư trú gần trạm thu phí BOT

Trạm thu phí Bắc Bình Định
Trạm thu phí Bắc Bình Định
Trạm thu phí Bắc Bình Định

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top