Tài xế tắt máy bỏ đi khiến trạm thu phí BOT Hoà Lạc – Hoà Bình tê liệt

Lái xe khoá xe rào trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hoà Bình rồi bỏ đi. Ảnh: PV
Lái xe khoá xe rào trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hoà Bình rồi bỏ đi. Ảnh: PV
Lái xe khoá xe rào trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hoà Bình rồi bỏ đi. Ảnh: PV
Lên top