Đề xuất 2 phương “giải cứu” trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ

Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ.
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ.
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ.
Lên top