Đề xuất phương án xử lý bất cập trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ

Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. Ảnh: PV
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. Ảnh: PV
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. Ảnh: PV
Lên top