Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tương đương 2 năm 2016-2017 là thời điểm không có dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tương đương 2 năm 2016-2017 là thời điểm không có dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tương đương 2 năm 2016-2017 là thời điểm không có dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top