Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%. Ảnh: Vũ Long
Lên top