Kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thay đổi chiến lược “Zero Covid” sang “mục tiêu kép trong điều kiện mới”

Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh. Ảnh: Quỳnh Chi
Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh. Ảnh: Quỳnh Chi
Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh. Ảnh: Quỳnh Chi
Lên top