Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Xuất khẩu gạo vẫn bị hạn chế do đứt gãy nhân lực chế biến và hệ thống logistics, dù giá xuất khẩu tăng lạc quan. Ảnh minh họa: TL
Xuất khẩu gạo vẫn bị hạn chế do đứt gãy nhân lực chế biến và hệ thống logistics, dù giá xuất khẩu tăng lạc quan. Ảnh minh họa: TL
Xuất khẩu gạo vẫn bị hạn chế do đứt gãy nhân lực chế biến và hệ thống logistics, dù giá xuất khẩu tăng lạc quan. Ảnh minh họa: TL
Lên top