Giá điện hợp lý - mấu chốt thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo đang là xu hướng đầu tư mới nhằm hướng tới nguồn năng lượng giảm phát thải. Ảnh: PV
Năng lượng tái tạo đang là xu hướng đầu tư mới nhằm hướng tới nguồn năng lượng giảm phát thải. Ảnh: PV