Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Fitch dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2017 đạt 6,3%

Fitch Ratings vừa nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực. Ảnh PV
Fitch Ratings vừa nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực. Ảnh PV