Điểm danh những giống lúa “át chủ bài” cho gạo xuất khẩu giá trị cao

Những cánh đồng lúa chất lượng cao cho giá trị xuất khẩu lớn. Ảnh: Xuân Ân
Những cánh đồng lúa chất lượng cao cho giá trị xuất khẩu lớn. Ảnh: Xuân Ân
Những cánh đồng lúa chất lượng cao cho giá trị xuất khẩu lớn. Ảnh: Xuân Ân
Lên top