Việt Nam có thể tiếp tục nhập khẩu gạo nếu đạt hiệu quả kinh tế cao

Các chuyên gia thương mại cho biết, việc xuất khẩu hay nhập khẩu gạo là rất bình thường trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ảnh: Hà An
Các chuyên gia thương mại cho biết, việc xuất khẩu hay nhập khẩu gạo là rất bình thường trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ảnh: Hà An
Các chuyên gia thương mại cho biết, việc xuất khẩu hay nhập khẩu gạo là rất bình thường trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ảnh: Hà An
Lên top