Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt mức giá cao kỷ lục trong 9 năm gần đây. Ảnh: Lộc Trời
Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt mức giá cao kỷ lục trong 9 năm gần đây. Ảnh: Lộc Trời
Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt mức giá cao kỷ lục trong 9 năm gần đây. Ảnh: Lộc Trời
Lên top